Bucanero je larp z pirátského prostředí stylizovaný jako brodwayský muzikál.

Příběhl plný klasických tematických klišé a zkratek zasazený zhruba do druhé poloviny sedmnáctého století začíná ve městě Port Royal a hráče zavede až za obzory na tajemný ostrov pokladů a možná i zpět.

Esenciální součástí hry je improvizovaný zpěv a živá hudba reagující na hráče a vedoucí je.

Hudbě a hudebním mechanikám, které tvoří nedílnou součást hry, jsou věnovány workshopy před samotnou hru.

Zpěvu se není třeba bát.

Krom zmiňovaných workshopů hráčům v odbourání ostychu může pomoci i rum, který je v průběhu hraní podáván. Protože pirátská hra bez rumu jakoby nebyla. Navíc není v krajních případech vyloučena ani možnost volné mluvy, ač zpěv je silně preferován.

Bucanero je zamýšlen jako dramatický larp rozdělený do několika více či méně předem nastavených scén.

Hra je tak do značné míry otevřená a překvapení v ní nemá až tak velkou roli. V mnoha ohledech však Bucanero stále nechává hráčům značný prostor k vlastnímu vkladu do hry.

Žánrově se nejedná o tragédii, cílem je pobavit se zpěvem nejen pirátských písní, šermováním měkčenými zbraněmi a pitím rumu v divadelním prostředí se světly, kostýmy a hudbou.